Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА
ПОДЕМНА И АСАНСЬОРНА ТЕХНИКА

 Специалността  Електротехник по електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника дава на учениците необходимите знания и практически умения за работа в областта на монтажа, поддръжката, ремонта и проектирането на различни видове асансьорни уредби и подемни съоръжения.


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

   При упражняване на професията се извършват следните основни дейности:
        - монтаж на отделни елементи, възли и цялостни асансьорни уредби;
        - монтаж на подемна техника;
        - откриване и отстраняване на повреди;
        - техническо обслужване и ремонт на асансьорна и подемна техника;
        - работа с техническа и нормативна документация;
        - проектиране на отделни възли от асансьорната уредба;
        - общуване с клиенти.

 Всички дейности се извършват като се спазват изискванията за техническа безопасност, съобразени с условията на работната среда.

  Завършилите обучение по тази професия могат да работят в:
        - сервизи за монтаж, поддръжка и ремонт на подемна и асансьорна техника;
        - фирми, производители или вносители на части за подемна и асансьорна техника;
        - собствен сервиз за монтаж и поддръжка на подемна и асансьорна техника.

  Успешно завършилите обучението си по тази професия получават:
        - диплома за средно образование;
        - свидетелство за трета степен на професионална квалификация;
        - удостоверение за правоспособност за упражняване на професията;
        - възможност за кандидатстване във всички ВУЗ.
Назад към съдържанието