Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на поръчката: Обособяване на учебен център по подемна и асансьорна техника в ПГТЕ „Хенри Форд“, гр.София


СЪОБЩЕНИЕ
  Във връзка с обявената процедура по чл. 20, ал. З от ЗОП с предмет „Обособяване на учебен център  по  подемна  и  асансьорна  техника  в  ПГТЕ „Хенри Форд” гр. София" , уведомяваме участниците,  че  часът  на  отваряне  на  офертите  се  премества  от  10.30 в 14,0 ч.  на 29.01.2020 г. в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд” гр. София, ул. „Хайдут Сидер” N8

14.01.2020 г. Espd-request.zip


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предмет на поръчката: Доставка на нетна електрическа енергия средно и ниско напрежение и избор на координатор
на балансираща група за ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София
за учебен център за товарни автомобили
в ПГТЕ "Хенри Форд" , гр. София


Назад към съдържанието