Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието


СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

Текущ ремонт на учебни лаборатории в учебно-производствен корпус на сградата на ПГТЕ "Хенри Форд" - гр. София


27.12.2016 г.   Договор

27.12.2016
г.     Протокол от заседание на Комисията за разглеждане, оценяване
и класиране на участниците в обществената поръчка


14.12.2016
г.     Разяснение във връзка с обявената
процедура - отговор на въпрос


0
8.12.2016 г.     Обява

08.12.2016 г.     Документация

Образци
08.12.2016 г.     .doc
 .docx

Проектодоговор
08.12.2016 г.
   .doc    .docx

Количествено-стойностна сметка
08.12.2016 г.     .xls    .xlsx

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Доставка на оборудване за УЧЕБНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София”


12.11.2015 г.   Договор

05.11.2015 г.   "Протокол от заседание на
Комисията за разглеждане, оценяване и класиране
"


Документи за участие:
2
3.10.2015 г.    заглавна страница;    документи

Обява за обществена поръчка:
2
3.10.2015 г.    "Публична покана"

На вниманието на всички заинтересовани


 Уведомяваме участниците в търга "Ремонт на санитарни възли и вертикални щрангове в общежитието на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София", че офертите ще бъдат отворени на 28.08.2015 (петък) от 10:30 ч. в Дирекцията на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд".

Директор: П.
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Ремонт на санитарни възли и вертикални щрангове в общежитието на ПГТЕ "Хенри Форд", гр. София”


0
2.09.2015 г.   ДоговорДокументи за участие:

Обява за обществена поръчка:
На вниманието на всички заинтересовани


 Във връзка с поканата за избор на изпълнител за : „Ремонт на бани в общежитие на ПГТЕ „Хенри Форд“ - гр. София“ ‚ възложителят не изисква гаранция за участие и гаранция за изпълнение.

Директор:   инж. Таньо Стойчев

На вниманието на всички заинтересовани

 Уведомяваме участниците в търга "Ремонт на бани в общежитие на ПГТЕ  "Хенри Форд", гр. София", че офертите ще бъдат отворени на 14.08.2015 (петък) от 10:30 ч. в Дирекцията на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд".

Директор: П.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

„Ремонт на бани в общежитие на ПГТЕ  "Хенри Форд", гр. София”


Документи за участие:

Обява за обществена поръчка:Назад към съдържанието