Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

Таньо Стойчев Стойчев

Роден на  27.07.1954 г в гр.Стара Загора

2005 - до днес


1
994 - 2000


1988 - 1994

Директор на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"

Директор на Техникум по транспорт и енергетика
"Хенри Форд"


Директор на Вечерен техникум по енергетика и транспорт "инж.Георги Минчев"


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

07.02.2005 - до днес

2003 - 2005

2001 - 2003
2000 - 2001

1994 - 2000

1988 - 1994


1983 - 1988


1980 - 1983
1976 - 1980

Директор
Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“

▪ Директор на професионалната гимназия
директор – управление на публично учебно заведение, сфера на дейност - образование


Началник на отдел “Национална координационна мрежа”
Издателство “Просвета – София” АД
▪ Координация и контрол на дейността на регионалните представители на издателство „Просвета“ за страната, мениджмънт на екип от 43 души
издаване и презентиране на учебна литература и помагала в страната

Управител
Фирма “Пробуда-21” ЕООД – София
▪ Управител на фирмата
презентиране и продажба на учебна литература и помагала в страната

Главен директор на Главна дирекция “Главен училищен инспекторат”
Министерство на образованието и науката - София
▪ Координация и контрол на дейността на регионалните инспекторати по образование в страната
управление на екип от 620 експерта в сферата на средното образование

Директор
Техникум по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – София
▪ Директор на техникум
директор – управление на публично учебно заведение, сфера на дейност – образование

Директор
Вечерен техникум по енергетика и транспорт „инж. Георги Минчев“

▪ Директор на техникум
директор – управление на публично учебно заведение, сфера на дейност – образование


Зам. директор по производствено обучение
Техникум по транспорт “Дж. А. Макгахан” - София
▪ Зам. директор на техникум
зам. директор – управление на практическото обучение, сфера на дейност – образование


Началник отдел “Административен”
Министерство на народната просвета – София
▪ Началник отдел
управление на административната дейност на министерството


Работник
Строително управление № 3 “Васил Левски” - София
▪ Работник
в сферата на строителството


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

1980 г.1981 г.
1985 г.1992 г.
1997 г.
1997 - 1998 г.

1998 г.2012 г.
2012 г.
2013 г.
2012 - 2013 г.

2014 г.

Висше, машинен инженер, магистър - специалност “ДВГ“
Висш машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ - София
▪ Машинен инженер


Следдипломна квалификация “Организация и безопасност на движението по пътищата”
Висш машинно-електротехнически институт „В. И. Ленин“ - София
▪ Организация и безопасност на движението по пътищата


Тримесечен курс за ръководни кадри в професионалното образование
Русия, Санкт Петербург
▪ Управление на професионалното образование


Придобита І-ва професионално квалификационна степен (ПКС) по управление на образованието
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – ЦИУУРК София
▪ Управление на образованието


Квалификационен курс за повишаване квалификацията по управление на образованието FAS – International
FAS – International, Република Ирландия
▪ Управление на образованието


Квалификационен курс “Усвояване на нови методи и технологии на преподаването”
МОН – по проекта „ФАР“
▪ Управление на образованието


Квалификационен курс “Обучение по управление на образованието”
Кралство Великобритания
▪ Управление на образованието


Обучение “Лидерство за наставници в системата на образованието – регионални лидери”
МОМН – НИОКСО София
▪ Управление на образованието – наставник на директори


Обучение “Chinese language teaching materials and pedagogy”
Hanban University / Confucius Institutev Headguarters – Шанхай, Китай
▪ Курс за директори за въвеждане на китайски език в образованието


Участие в Международна конференция по проблеми на образованието
Ливърпул, Кралство Великобритания
▪ Запознаване с английската образователна система


Придобита професионална квалификация по  специалност „Публична администрация“
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ – София
▪ Развитие на организационни способности и компетентност за управление на публично учебно заведение


Участие в Международна конференция по проблеми на образованието
Ливърпул, Кралство Великобритания
Връзка между образование и бизнес


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикации


Проекти


Конференции


Отличия и награди

5 публикации по управление на образованието в специализирания печат във връзка с придобиване на I -ва ПКС, авторски учебни планове

Участие като ръководител в над 15 проекта по програмите:
„ФАР“;
„Леонардо да Винчи“;
МТСП
Европейски социален фонд, ОП „Развитие на човешките ресурси“;
Национални програми на МОН.


„Международна конференция по проблеми на образованието“, Ливърпул, Кралство Великобритания и др.

МОН - почетното отличие „Неофит Рилски” за принос за развитие на образованието в България

Назад към съдържанието