Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието
ТОПЛОТЕХНИКА
отоплителна, климатична и вентилационна техника

   

Интегрирана специалност, която обединява няколко специалности  и осигурява синхронизиране на Европейските стандарти с изискванията на бизнеса и пазара на труда.


Специалността "Топлотехника" обединява специалностите:
           - топлинна техника
           - климатична и вентилационна техника
           - хладилна техника


ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ:

           - производство, експлоатация и ремонт на битови, търговски и промишлени
съоръжения от отоплителна, климатична, хладилна и вентилационна техника;
           - изграждане, експлоатация и ремонт на отоплителни, климатични, вентилационни
и хладилни инсталации;
           - организация и контрол на монтажните и ремонтните дейности на топлотехнически
съоръжения и инсталации;
           - диагностика на топлотехнически съоръжения и инсталации;
           - комуникативност и работа в екип.КВАЛИФИКАЦИЯ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВОСПОСОБНОСТИ


  Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:


               - Свидетелство за професионална квалификация

  Възможности за придобиване на допълнителни правоспособност за:


               - машинист на котли с високо налягане
               - работа с флуорирани газове


Видео клип с представяне на специалността:

Назад към съдържанието