Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд"
Към съдържанието

УЧЕБНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР "ТОYОТА"Съвместен проект на ПГТЕ "Хенри Форд" с "Тойота Мотор Европа" и "Тойота Балканс"


   
По този проект е изграден мултимедиен кабинет и зала за компютърно обучение по специалността, базирано на автомобили "Тойота".

   Учебно-информационният център е едно добро начало за сближаване между водещите технологии и образованието
, като една от целите за създаването му е повишаване на качеството и ефективността на професионалното възпитание и обучение, чрез изучаване на съвременните технологии в областта на автомобилната електроника и конструкцията на двигателя и автомобила. Друга задача на проекта е приобщаване на учениците към ценностите на марката "Тойота" и повишаване мотивацията им за изучаване на японски език и култура. Със изграждането на центъра, се предоставиха максималмо благоприятно условия за специализирано обучение на учениците по фирмените технологии "Тойота" и повишаване мотивацията на учениците за личностно и професионално усъвършенстване в процеса на обучение и подготовка за успешна професионална реализация.

Назад към съдържанието